Campania Recomanzi si Castigi alaturi de echipa SudRezidential.ro a luat sfarsit!

Multumim tuturor participantilor pentru increderea si interesul acordat Campaniei noastre.

Va informam ca participantii la Campanie indreptatiti, care s-au inregistrat pana la finalul perioadei de valabilitate, vor primi premiile, in conformitate cu prevederile Regulamentului.
Participantii, care nu au revendicat premiile pana la data incetarii Campaniei, inclusiv, nu vor putea solicita acordarea acestora, ulterior incetarii campaniei.

Va multumim inca o data pentru participare!

Notificare incetare campanie

recomanzi si castiggi (5)

Bine ai venit! Creaza-ti cont si inscrie-te in Campania

Recomanzi si Castigi alaturi de echipa SudRezidential.ro

Campania se prelungeste pana la 08.09.2023

REGULAMENTUL CAMPANIEI ,, RECOMANZI SI CASTIGI ALATURI DE ECHIPA SUDREZIDENTIAL.RO ! ”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorii campaniei RECOMANZI SI CASTIGI ALATURI DE ECHIPA SUDREZIDENTIAL.RO ! (denumită în cele ce urmează “Campania”) sunt:


 • SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L.
  , persoană juridică română, cu sediul în Oraş Popești-Leordeni, şoseaua Oltenitei nr. 45, Unitatea nr. 5, mansardă, lot 3/1/1, lot 2, camera 2, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1776/12.06.2013, www.sudrezidential.ro, având CUI RO31810333, legal reprezentată prin administrator, Grigore Catalin Florin si

 • SUDREZIDENTIAL BROKER SRL
  , cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr 45, Unitatea nr.5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, Judet Ilfov, Tara Romania, inmatriculata la ONRC sub nr. J23/1424/14.05.2013, avand CUI 31635054; www.credit24h.ro, legal reprezentată prin administrator Pandelescu Adrian Florin.

denumiti in mod colectiv in cadrul Regulamentului drept ,,Organizatorul”.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la aceasta Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei aplicabile.

1.2 Regulamentul campaniei este întocmit şi va fi făcut public prin afişare pe site-ul www.sud-rezidential.ro precum si pe alte site-uri web ale entitatilor din grupul Sud Rezidential, în mod gratuit. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut in mod gratuit, in format tiparit, prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul secundar al Organizatorului de la adresa: Strada Drumul Jilavei, nr.72, Sector 4, Bucuresti sau apeland linia informativa (Call Center) a Campaniei, la numarul de telefon 0729.572.570 (numar cu tarif normal in retelele nationale, luni-vineri, orele 09:00-18:00 (exceptand sarbatorile legale), pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.3 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.

1.4 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale vor fi livrate castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.

1.5 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar in caz de inadvertenta intre acestea prevederile Regulamentului vor prevala.

1.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa prezentul Regulament, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secţiunii 7 din prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1 Prezenta Campanie promoţională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2 Campania poartă denumirea: RECOMANZI SI CASTIGI ALATURI DE ECHIPA SUDREZIDENTIAL.RO !

2.3 Campania se desfăşoară pe o perioada limita de 100 (osuta) de zile calendaristice începand cu data de 01.06.2022 si pana la data de  08.09.2022 (inclusiv), în toate sediile (showroom-urile) SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L si/sau ale SUDREZIDENTIAL BROKER S.R.L. din România cât şi în mediul online pe site-ul www.sud-rezidential.ro, pe alte pagini de internet administrate de catre Organizator, pe paginile de Social Media ale Organizatorului si va putea fi mediatizata inclusiv in mediul offline prin cataloage, pliante, brosuri etc.

2.4 După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.

2.5.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public pe site-ul www.sud-rezidential.ro.

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1 Obiectul campaniei consta in posibilitatea de a câştiga un premiu în valoare de 500 (cincisute) de Lei, fără tragere la sorţi, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. Campania se adresează exclusiv persoanelor fizice (denumite în prezentul regulament „Participanţi la Campanie”) care recomanda o alta persoana fizica sau juridica, iar in urma acestei recomandari Organizatorul presteaza pentru ,,persoana recomandata” servicii de intermediere si promovare imobiliara pentru achizitia unei locuinte noi sau a altui tip de imobil aflat in portofoliul de vanzare al Organizatorului, fara a incasa vreun comision sau orice alta plata de la ,,persoana recomandata”. Prin portofoliul de imobile aflate la vanzare al Organizatorului se intelege oricare dintre imobilele aflate la vanzare pe site-urile de internet ale Organizatorului: precum www.sudrezidential.ro, dar fara a se limita la acest site, fiind excluse din aceasta campanie bunurile imobile accesorii unui bun imobil principal (spre exemplu: locurile de parcare, boxele, alte spatii administrative). Prin bun imobil principal se intelege: apartament, vila, casa, inclusiv case modulare si spatii comerciale.

3.2 Campania se derulează prin parcurgerea următoarelor etape succesive.

SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

4.1 Participantul la Campanie trebuie sa acceseze pagina de internet: www.sud-rezidential.ro, respectiv sectiunea dedicata campaniei, in vederea obtinerii codului unic electronic. Participantul trebuie sa furnizeze datele sale de contact: nume, prenume, telefon si adresa de email, data nasterii, parola sa pentru aplicatie precum si orice alte informatii cerute de Organizator. In urma furnizarii acestor date, sistemul electronic va genera un cod unic, valabil pentru o singura recomandare (persoana fizica sau juridica). Participantul va putea utiliza acest cod, doar in raport cu o recomandare, fara a putea utiliza codul unic pentru o alta persoana recomandata sau alta tranzactie. Participantul va transmite acest cod persoanei recomandate, care va utiliza codul unic pentru validarea sa ca persoana recomandata pe site-ul www.sud-rezidential.ro, furnizand: numele, prenume sau denumirea, telefonul si adresa sa de email. In cazul in care Participantul doreste sa realizeze mai multe recomandari, va trebuie sa reia procedura de obtinere a codului unic, pentru fiecare persoana noua recomandata. De asemenea, Participantul va putea furniza codul catre persoana recomandata, iar aceasta sau reprezentantul legal al acesteia, in cazul persoanelor juridice, va contacta Organizatorul, respectiv pe SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau pe SUDREZIDENTIAL BROKER S.R.L prin telefon la numărul de telefon 0729.572.570, email: campanie@sudrezidential.ro sau chat pe sectiunea de pe site.

4.2 Astfel, pentru obtinerea premiului de catre Participant, este obligatoriu ca Persoana recomandată sa valideze codul unic pe site-ul www.sud-rezidential.ro, furnizand: numele, prenume sau denumirea, telefonul si adresa sa de email sau sa ne contacteze în perioada campaniei, la numărul de telefon 0729.572.570 (număr cu tarif normal), prin email la adresa: campanie@sudrezidential.ro sau chat pentru a furniza codul unic electronic precum si datele sale de identificare, de mai sus, in vederea stabilirii unei vizionari pentru alegerea si achizitionarea unui imobil din portofoliul de vanzare de imobile ale SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L sau SUDREZIDENTIAL BROKER S.R.L de catre persoana recomandata.

4.3 Daca Pesoana recomandata achizitioneaza una sau mai multe locuinte noi sau alt tip de imobil aflat in portofoliul de vanzare al Organizatorului, asa cum este definit in cadrul Regulamentului si semneaza un antecontract (promisiune bilaterala) sau contract de vanzare-cumparare in vederea achizitiei unei locuinte noi sau alt tip de imobil aflat in portofoliul de vanzare al Organizatorului, atunci Participantul este eligibil pentru obtinerea premiului, in conditiile in care toate prevederile Regulamentului si Campaniei au fost respectate.

4.4 Prin achizitionarea uneia sau mai multor locuinței noi sau a altor tipuri de imobile aflat in portofoliul de vanzare al Organizatorului se intelege indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative: a) Persoana recomandată semneaza un antecontract (promisiune bilaterala) de vanzare-cumpare sau contract de vanzare-cumparare privind locuinta sau bunul imobil; b) Persoana recomandată plateste avansul, in cazul antecontractului, sau pretul de cumparare, in cazul contractului de vanzare-cumparare, stabilit cu dezvoltatorul imobiliar/vanzatorul de imobile si c) In categoria locuintelor sau altor tipuri de imobile aflat in portofoliul de vanzare al Organizatorului sunt incluse: apartamentele, casele/vilele, spatiile comerciale sau casele modulare, fiind excluse imobile de tipul: parcarilor, boxelor, dependintelor si altor anexe administrative.

4.5 Participantul la Campanie care a efectuat recomandarea, concretizată în semnarea unui antecontract (promisiune bilaterala) de vanzare-cumpare sau contract de vanzare-cumparare privind locuinta sau bunul imobil si efectuarea platii avansului sau pretului, conform menţiunilor si conditiilor cumulative de la punctul 4.3 de mai sus, va primi premiul în valoare de 500 (cincisute) de lei, cu condiţia să îndeplinească toate cerinţele de validare şi de acordare a premiului prevăzute în prezentul regulament.

4.6 În cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru acordarea premiului, Participantul la Campanie, care a efectuat recomandarea în cauză, va fi anunţat de către Organizator cu privire la validarea sa drept câştigător, urmând ca acordarea premiului, respectiv plata sumei de bani, să fie efectuată in contul bancar comunicat de catre Participant Organizatorului sau înmânata in numerar, daca Participanul nu detine un cont bancar. Premiul va fi achitat în termenul maxim de 30 de zile calendaristice de la data semnarii unui antecontract (promisiune bilaterala) de vanzare-cumpare sau contract de vanzare-cumparare privind locuinta sau bunul imobil, de către Persoana recomandată si a achitarii avansului, in cazul antecontractului, sau a pretului, in cazul contractului de vanzare-cumparare, a unei locuinte noi, termenul calculandu-se de la ultima data a indeplinirii ambelor conditii cumulative.

4.7 Plata premiului va fi realizata fie de catre SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L – Organizatorul nr. 1, fie de catre SUDREZIDENTIAL BROKER S.R.L. – Organizatorul nr. 2, in functie de organizatorul prin intermediul caruia se deruleaza prestarea serviciilor de intermediere si promovare imobiliara pentru achizitia unui imobil de catre persoana recomandata. Astfel, daca serviciile intermediere si promovare imobiliara au fost prestate de Organizatorul nr. 1, atunci acesta va plati in cont sau in numerar valoarea premiului, idem fiind si pentru Organizatorul nr. 2.

4.8 În cazul în care câştigătorul premiului nu poate fi contactat în termenul de 30 de zile menţionat mai sus, în vederea efectuarii platii sumei de bani sau nu furnizeaza contul bancar in acest termen, din cauze care nu sunt imputabile Organizatorului, câştigătorul premiului va pierde dreptul asupra premiului câştigat.

4.9 Anunţarea premiilor poate fi un eveniment public sau poate fi prezentata publicului prin mass media, social media ori pagina de internet a Organizatorului.

CONDIŢII DE VALIDARE

(1) Pentru ca Participantul la Campanie să fie validat drept câştigător, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • Participantul la Campanie îndeplineşte condiţiile de participare prevăzute la art. 4.1 si 4.2 de mai sus;
 • Persoana recomandată îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 4.3 si 4.4 de mai sus;
 • Persoana recomandată transmite corect codul unic electronic furnizat de Participantul la Campanie, sunând la numărul de telefon prevăzut în prezentul regulament sau prin email la campanie@sudrezidential.ro, inclusiv sectiunea de Chat de pe site. Recomandările verbale sau transmise pe altă cale decât cea prevăzută în prezentul regulament nu vor fi luate în considerare;
 • Persoana recomandată si Participantul la Campanie isi exprima un consimtamant valabil cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in forma solicitata de catre Organizator;
 • Persoana recomandată nu inceteaza sau nu reziliaza, din orice motive, promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare sau contractul de vanzare-cumparare a unei locuinte noi, în termenul de plata 30 de zile, si indeplineste conditiile din prezentul Regulament;
 • Nu exista suspiciuni privind conflictul de interese, frauda, risc de neplata, incidente de plata la plata pretului sau a avansului din pret, reputatie negativa sau care pot afecta imaginea Organizatorului;

Participantul si Persoana recomandata indeplinesc conditiile de validare si nu fac parte din categoria persoanelor excluse de la participare la Campanie;

(2) În cazul în care Persoana recomandată indeplineste toate conditiile de validare a premiului, Participantul la Campanie va fi recompensat o singură dată pentru o persoana recomandata. In cazul in care Participantul recomanda mai multe persoane, care indeplinesc conditiile prezentului regulament, va primi cate un premiu in suma de 500 (cincisute) de lei pentru fiecare dintre persoanele recomandate. Nu se vor acorda mai multe premii, daca persoana recomanda achizitioneaza mai multe imobile, indiferent de momentul achizitionarii sau valoarea acestor imobile.

(3) În sensul prezentului Regulament nu au dreptul de participare la Campanie, urmatoarele persoane:

 • Prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului si ai dezvoltatorilor imobiliari, care realizeaza activitatea de vanzare imobiliara prin intermediul Organizatorului;
 • Rudele si afinii, pana la gradul al IV-lea inclusiv, sotul/sotia precum si persoanele recomandate care locuiesc la aceeaşi adresă (gospodărie) ai prepusilor (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) ai Organizatorului si/sau ai dezvoltatorilor imobiliari, care realizeaza activitatea de vanzare imobiliara prin intermediul Organizatorului;
 • Rudele si afinii, pana la gradul al IV-lea inclusiv, sotul/sotia precum si persoanele recomandate care locuiesc la aceeaşi adresă (gospodărie), ai prepusilor (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) ai societatilor din Grupul Sud Rezidential: Sudrezidential Real Estate S.R.L, Sudrezidential Broker S.R.L, Avalon Romania Building Industry S.R.L, Quantum Premium Modules Group S.R.L.
 • Prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) ai societatilor implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, respectiv ai furnizorilor de servicii media si ai partenerilor acestora si ai prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al showroom-urilor si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea economica;
 • Rudele si afinii, pana la gradul al IV-lea inclusiv, sotul/sotia precum si persoanele recomandate care locuiesc la aceeaşi adresă (gospodărie), ai prepusilor (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) ai societatilor implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, respectiv ai furnizorilor de servicii media si ai partenerilor acestora si ai prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al showroom-urilor si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea economica. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;
 • Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie inregistrarile oricarui participant cu privire la care exista probe sau indicii temeinice ca a fraudat sau a incercat fraudarea mecanismului prezentei Campanii, avand optiunea de a demara procedurile legale pentru atragerea raspunderii acestora conform dispozitiilor legale in vigoare.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul/reşedinţa în România, care a implinit varsta de 18 ani.

5.2 Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, în mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.

5.3 Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie.

SECŢIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1 Imposibilitatea participanţilor de a intra în posesia premiului/premiilor din Campanie din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

6.2 Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive suferite de către participanţi şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu: bunurile imobile achizitionate, contractele de credit sau de ipoteca semnate de catre Persoana recomandata, semnarea oricaror acte de catre Persoana recomandata, avand in vedere ca aceste servicii sau bunuri imobile nu sunt vandute de catre Organizator, acesta fiind doar un intermediar si promotor de vanzare. De asemenea, respectarea altor normelor incidente privind impozitarea premiilor sau a reglementarilor fiscale privind achizitia de bunuri imobile, aplicabile sunt in sarcina exclusiva a Participantilor la campanie, cu exceptia prevederilor care stabilesc faptul ca Organizatorul Campaniei este obligat să calculeze impozitul pentru veniturile din premii , să îl reţină şi să îl plătească în numele Participanţilor;

6.3 Prin participarea la Campanie, persoanele participante acceptă şi sunt de acord cu toate prevederile prezentului regulament şi îşi asumă responsabilitatea pentru faptele lor săvârşite în legătură cu Campania.

SECŢIUNEA 7. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul în care se constata existenta unor fraude sau tentative de frauda.

7.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania, cu o înştiinţare prealabilă a publicului printr-o anexa la prezentul regulament, disponibil pe site-ul Organizatorului, în următoarele situaţii: a.) în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare; b.) în cazul depistării de activităţi de fraudă sau înşelătorii; c.) în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei.

7.3 Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

7.4 Încetarea sau suspendarea campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea pentru viitor a obligatiilor în sarcina Organizatorului, în raporturile cu participanţii, fara a afecta obligatiile deja născute in favoarea participantilor pana la incetarea sau suspendarea campaniei.

7.5 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoţionale nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare sau acestea sunt necesare pentru derularea Campaniei

8.2 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

8.3 Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor sau persoanelor recomandata, care se inscriu in Campanie, si in calitate de imputerniciti sau operatori individuali, dupa caz, ai institutiilor bancare de creditare. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 • organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor;
 • utilizarea datelor cu caracter personal ale participantilor si persoanelor recomandate in vederea participarii la Campanie, inclusiv cele privind obtinerea codului unic prin sistemul electronic al Organizatorului;
 • in vederea incheierii si executarii unui contract, inclusiv a antecontractului/contractului de vanzare-cumparare, pe care persoana recomandata in calitate de persoana vizata l-a incheiat cu un dezvoltator imobiliar in scopul participarii la Campanie pentru derularea unei tranzactii imobiliare;
 • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea participantului sau a persoanelor recomandate;
 • retinerea si plata impozitului pe venit datorat de catre Participant;
 • utilizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor recomandate in vederea analizei de exigibilitate bancara, realizarea scoringului bancar, pre-aprobarea creditarii in legatura cu derularea operatiunii de creditare bancara si de derulare a unei tranzactii imobiliare;
 • transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la alte concursuri, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);
 • prelucrari automate, inclusiv profilare pentru analiza bonitatii financiar-bancare;
 • solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea;
 • punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
 • activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Organizatorului).

8.4 In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate contituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personelor vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe la Campanie.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Sursa datelor: Datele cu caracter personal vor fi colectate direct de la Participanții la Campanie și de la Persoanele recomandate.

Destinatari: Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite (cum ar fi dezvoltatorii imobiliari si institutiile de credit), notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Altor societati din Grupul Sud Rezidential;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)


Durata de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Datele participantilor vor fi pastrate pe o perioada de 10 ani in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale in legatura cu retinerea si plata impozitului datorat de acestia si retinut si platit de catre Organizator.
Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei ale persoanelor recomandate vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie), daca nu exista alte prevederi legale sau fiscale aplicabile.


Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:


 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;


Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.


Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.


Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:
In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
Adresa de Corespondenta: Sos. Oltenitei, nr. 394A, parter, spatiul comercial nr. 9-10, Bucuresti, Sector 4 , Romania
E-mail: dpo@rocg.ro
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.


Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE

9.1 Premiile în bani, care vor fi acordate în cadrul Campaniei, reprezintă valorile nete ale premiilor.

9.2 Exceptând impozitul datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl plătească în numele Participanţilor, Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata altor eventuale taxe, impozite sau obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câştigătoare.

9.3 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru acordarea premiilor către un Participant la Campanie care nu respectă condiţiile de validitate prevăzute in prezentul regulament, dacă acordarea premiului s-a făcut în urma inducerii în eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage răspunderea personală a câştigătorului în mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului precum şi pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost îndreptăţiţi la câştigarea premiilor.

9.4 Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial.

SECŢIUNEA 10. LITIGII ŞI FRAUDE

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie promoţională”, sau la adresa de e-mail: campanie@sudrezidential.ro si juridic@sudrezidential.ro în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului reclamat. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei. Organizatorul va analiza sesizarile primite in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data inregistrarii lor si va comunica Participantilor un punct de vedere in acest sens.

10.1 Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.

10.2 Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoresti competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 11. DISPOZIŢII FINALE

Legea aplicabilă este legea română.

11.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

11.3 Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.

11.4 Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

11.5 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

11.6 Prin inregistrarea in cadrul prezentei Campanii se considera ca Participantii au citit, au inteles, au cunoscut si acceptat integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

11.7 Prezentul Regulament a fost intocmit astăzi 01.06.2022

ORGANIZATOR 1
SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L

ORGANIZATOR 2
SUDREZIDENTIAL BROKER S.R.L.

ACT ADITIONAL NR. 1 la

Regulamentul Campaniei

“ RECOMANZI SI CASTIGI ALATURI DE ECHIPA SUDREZIDENTIAL.RO !

• SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Oraş Popești-Leordeni, şoseaua Oltenitei nr. 45, Unitatea nr. 5, mansardă, lot 3/1/1, lot 2, camera 2, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1776/12.06.2013, www.sudrezidential.ro, având CUI RO31810333, legal reprezentată prin administrator Grigore Catalin Florin si


• SUDREZIDENTIAL BROKER SRL, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr 45, Unitatea nr.5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, camera 1, Judet Ilfov, Tara Romania, inmatriculata la ONRC sub nr. J23/1424/14.05.2013, avand CUI 31635054; www.credit24h.ro, legal reprezentată prin administrator Pandelescu Adrian Florin.

in calitate de Organizatori ai campaniei RECOMANZI SI CASTIGI ALATURI DE ECHIPA SUDREZIDENTIAL.RO ! ” (denumita in continuare ,,Campania”), decide modificarea regulamentului acestei campanii (denumit in continuare ,,Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

Art. 1 Durata de desfasurare a Campaniei se prelungeste cu o perioada aditionala de 12 luni, respectiv pana la data de 08.09.2023, inclusiv.

Art. 2 Celelalte prevederi ale regulamentului Campaniei raman nemodificate.

ORGANIZATOR 1
SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L

ORGANIZATOR 2
SUDREZIDENTIAL BROKER S.R.L.